betalningsföreläggande

betalningsföreläggande
s (-t, -n) EKON uppmaning från domstol att betala viss fordran, bevis för att ett ekonomiskt krav är riktigt

Clue 9 Svensk Ordbok. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • betalningsfastställelse — s ( n, r) EKON vid ansökan om betalningsföreläggande el. stämning kan fordringsägaren ansöka om betalningsfastställelse i de fall borgenären har säkerhet i företagshypotek el. panträtt i fast ege …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”